ห้องปฏิบัติการเขียนบทสูตรหน้ากากเปลือย ครั้งที่ 2

ห้องปฏิบัติการเขียนบทสูตรหน้ากากเปลือย ครั้งที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทกับแรงบันดาลใจและวัตถุดิบมากมาย

ละครเวที "ใกล้กว่ารัก"

ละครเวที "ใกล้กว่ารัก"
โดย หน้ากากเปลือยการละคร

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(Youth) CTPR PR#1:เปิดรับรอบสองกับการอบรมละครชุมชนสุดสัปดาห์ 21 พ.ค.นี้


ประชาสัมพันธ์โครงการละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี ฉบับที่ 1
เปิดรับแล้ว 21 พฤษภาคมนี้ กับ รอบ 2 ของการอบรมละครชุมชนพญาไท-ราชเวทีสุดสัปดาห์
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม


เปิดรับสมัครแล้ว การอบรมละครชุมชนพญาไท-ราชเทวีสุดสัปดาห์
(ค่ายอบรมกระบวนการละครเพื่อสร้าง “กลุ่มเยาวชนแกนนำละครเพื่อการพัฒนาชุมชนพญาไท-ราชเทวี” รอบที่ 2)
ใน“โครงการละครชุมชนพญาไท – ราชเทวี ในสามชุมชน : ชุมชนซอยสุเหร่า ชุมชนแดงบุหงา และชุมชนหลังกรมทางหลวง”
จัดโดยหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในส่วนของสื่อศิลปะภายในชุมชน

ค่ายอบรมกระบวนการละครนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 21,22 และ 28,29 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
การอบรมจัดขึ้นที่ โรงละครชุมชนพญาไท – ราชเทวี ชั้น 1 อาคารบ้านราชเทวี สุดซอยเพชรบุรี 7 (ใกล้ BTS พญาไท) อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เนื้อหาของค่ายประกอบไปด้วยการแสดง การเขียนบท การกำกับ เพื่อถ่ายทอดประเด็นเรื่องราวด้านสุขภาวะชุมชน โดยใช้ทักษะพื้นฐาน 5 ข้อ ได้แก่

ความเชื่อ
การใช้ร่างกาย
การใช้เสียง
การใช้พื้นที่
การสวมบทบาท

หลังจากการอบรมทักษะพื้นฐานแล้วยังมีโจทย์ให้น้องๆ ได้ร่วมกันทำละคร showcase สื่อสารประเด็นสุขภาวะขึ้นมา
อันได้แก่ การป้องกันโรคเอดส์, การป้องกันโรคไข้เลือดออก, การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม, การส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว,
การป้องกันยาเสพติด, การขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยโดยสวมหมวกกันน๊อค, การลดละเลิกบุหรี่, การจัดพื้นที่และส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน,
การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การป้องกันอุบัตเหตุจากเด็กวิ่งเล่นบนถนน

หลังจากจบค่ายแล้ว ยังสามารถต่อยอดด้วยการแสดงละครสัญจรสุดสัปดาห์ และจัดแสดงผลงานในงาน “ถนนเด็กเดิน”
(ช่วงเดือนกรกฎาคม 54) และละครชุมชนสุดสัปดาห์ (ช่วงเดือนสิงหาคม 54) กิจกรรมอื่นๆ ได้อีกจนจบโครงการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
โทรศัพท์ 080 281 1698 หรือ
อีเมล nakedmasks@gmail.com
Facebook "Naked Masks Network"
Website: http://nakedmasksnetwork.blogspot.com

(Youth) CTPR News #2: บรรยากาศและภาพจากค่ายละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี รอบที่ 1
ข่่าวจากโครงการละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี ฉบับที่ 2
ค่ายอบรมกระบวนการละครเพื่อสร้าง “กลุ่มเยาวชนแกนนำละครเพื่อการพัฒนาชุมชนราชเทวี-พญาไท” (รอบที่ 1)


ในช่วงปลายเมษยน และ ต้นพฤษภาคมที่ผ่านมา
“โครงการละครชุมชนพญาไท – ราชเทวี ในสามชุมชน : ชุมชนซอยสุเหร่า ชุมชนแดงบุหงา และชุมชนหลังกรมทางหลวง”
ที่จัดขึ้นโดยหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในส่วนของสื่อศิลปะภายในชุมชน
ได้ร่วมกันจัด "ค่ายแกนนำละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี รอบที่ 1" ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มเยาวชนแกนนำละครเพื่อการพัฒนาในชุมชนพญาไท-ราชเทวี


ค่ายนี้ได้จบลงไปอย่างสนุกสนาน ต้องขอบคุณทางชมรม SL. PLAY โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ภายใต้ความดูแลของอาจารย์จรรยา ธนะนิมิตร
ที่มาร่วมอบรมอย่างแข็งขัน เพื่อพัฒนาตนให้เป็นแกนนำของกระบวนการต่อไป โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจกระบวนการละครเข้ามาร่วมอบรมด้วย
อาทิ ชมรมเด็กทำละคร จากโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ และเยาวชนทั่วไปที่สนใจ ที่มาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หรือแม้แต่นักศึกษามหาวิทยาลัยก็เข้ามาร่วมด้วย

ค่ายนี้จัดขึ้น 5 วันรวด ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2554 ที่โรงละครชุมชนพญาไท – ราชเทวี (สุดซอยเพชรบุรี 7)
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 18.00 น. โดยกระบวนการละครในคราวนี้ เป็นการต่อยอด 5 ทักษะพื้นฐานของการทำละครคือ

ความเชื่อ
การใช้ร่างกาย
การใช้เสียง
การใช้พื้นที่
การสวมบทบาท

โดยทักษะทั้ง 5 นั้น มีไว้เพื่อพัฒนาตัวผู้ฝึกละครใน 3 มิติคือ

การสื่อสาร
การเรียนรู้
การสร้างแรงบันดาลใจ

และบูรณาการร่วมกับการทำความเข้าใจประเด็นสังคมสำคัญในชุมชน อันได้แก่
การป้องกันโรคเอดส์, การป้องกันไข้เลือดออก, การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม, การส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว,
การป้องกันยาเสพติด, การขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยโดยใช้หมวกกันน๊อค, การลดละเลิกบุหรี่,
การจัดพื้นที่กิจกรรมและส่งเสริมการออกกำลังกาย,การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การป้องกันอุบัติเหตุจากเด็กวิ่งเล่นบนถนน
ซึ่งหัวใจสำคัญของค่ายนี้ไม่ได้อยู่ที่ผลสัมฤทธิของการแสดง หรือการเป็นนักแสดง แต่เป็นความจริงใจในการสื่อสาร
ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวด้านสุขภาวะให้ผู้อื่นรับรู้อย่างประทับใจ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในจิตใจและพฤติกรรมทั้งตัวคนเล่นและคนดู

ด้วยความตั้งใจของน้องๆ ถึงแม้จะอบรม 5 ชั่วโมงต่อวันและ 5 วันติดกัน ก็ไม่ย้อท้อ ทำให้ ค่ายอบรมกระบวนการละครเพื่อสร้าง
“กลุ่มเยาวชนแกนนำละครเพื่อการพัฒนาชุมชนราชเทวี-พญาไท” (รอบที่ 1) จบลงไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ได้ที่
โทรศัพท์ 080 281 1698
E-mail: nakedmasks@gmail.com
Facebook "Naked Masks Network"
Website: http://nakedmasksnetwork.blogspot.com

(Youth) CTPR News #1: การประชุมผู้นำชุมชนในโครงการละครชุมชนพญาไท-ราชเทวีข่าวโครงการละครชุมชนพญาไท-ราชเทวี ฉบับที่ 1 :
ก้าวแรกอย่างเป็นทางการกับการประชุมผู้นำชุมชนในซอยเพชรบุรี 7 อันได้แก่
ชุมชนซอยสุเหร่า, ชุมชนแดงบุหงา และ ชุมชนหลังกรมทางหลวง

ในวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา ที่โรงละครชุมชนพญาไท – ราชเทวี พื้นที่เพื่อศิลปะแห่งใหม่ ในซอยเพชรบุรี 7
หน้ากากเปลือยแผนเยาวชนได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในเขตราชเทวี ที่เข้ามาร่วมระดมความคิด
เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน “โครงการละครชุมชนพญาไท – ราชเทวี ในสามชุมชน :
ชุมชนซอยสุเหร่า ชุมชนแดงบุหงา และชุมชนหลังกรมทางหลวง”

โครงการนี้จัดโดยหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในส่วนของสื่อศิลปะภายในชุมชน ในวันนี้นอกจากผู้นำจากสามชุมชนในโครงการแล้ว ทางหน้ากากเปลือยยังได้ต้อนรับภาคีใหม่
คือชุมชนโค้งรถไฟยมราช ที่ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการด้วย ทำให้โครงการนี้ขยายผลไปยังสี่ชุมชนด้วยกัน
ทำให้วันนี้มีผู้ร่วมประชุมชนจากฝ่ายชุมชนถึง 7
คนด้วยกัน อันประกอบไปด้วย

นายศุภชัย บุหงาแดง ประธานชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)
นางพิมพา แดงเรือน กรรมการชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)
นางอัจรา ลิ้มนวล กรรมการชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)
นายชาญชัย นพรัตน์ ประธานชุมชนซอยแดงบุหงา
นางสุกัญญา จินประพัฒน์ กรรมการชุมชนหลังกรมทางหลวง
นางสมบุญ แตงน้อย กรรมการชุมชนโค้งรถไฟยมราช
นางสาวอารี ดีเจริญ กรรมการชุมชนโค้งรถไฟยมราช

การประชุมเริ่มต้นขึ้นในเวลา 18.00 น. ผู้นำทั้งสี่ชุมชน มีเสียงตอบรับที่ดี
ทุกคนยินดีที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นในชุมชน ทุกคนยินดีให้ใช้พื้นที่ในชุมชนจัดกิจกรรม
และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในชุมชน รวมถึงการเป็นวิทยากรบอกเล่าเรื่องประเด็นทางสุขภาวะของชุมชน
และช่วยกันออกความเห็นในเรื่องของการใช้สถานที่จัดงานถนนเด็กเดิน
โดยเสนอพื้นที่จัดที่บริเวณถนนหน้า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
และแนวทางการดำเนินการต่อ อย่างแข็งขัน ทางหน้ากากเปลือยจะนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับใช้ในโครงการต่อไป


การประชุมเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 19.45 น.โดยจบลงไปอย่างอบอุ่น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 080 281 1698
อีเมล์ nakedmasks@gmail.com
FACEBOOK "Naked Masks Network"
Website: http://nakedmasksnetwork.blogspot.com

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(Theatre) PAST: กอดฉันที HOLD ON ME ... DAI TE
ฤดูกาลละครหน้ากากเปลือยฤดูร้อน 2554
Naked Masks Theatre's Summer Season 2011
เตรียมเปิดละครเวที 2 เรื่อง 2 แนว
"กอดฉันที" ปลายเดือนพฤษภาคม 2554
"เกมรัก / นักเศรษฐศาสตร์" ปลายเดือนมิถุนายน 2554
โปรดติดตาม""""""""""""""""""
"กอดฉันที" HOLD ON ME (DAITE)


เรื่องราวการค้นหา
ตัวตนของหนุ่มสาวยุคใหม่
"เอ็ม" หนุ่มรัฐศาสตร์บัณฑิตใหม่
"แตงกวา" สาวคณะบริหารทำธุรกิจข้ามชาติ
"ป้อม" หนุ่มพาณิชย์ที่มีความฝันอยากทำหนัง
ทั้งหมดร่วมกันทำหนังผู้ใหญ่แบบจำเป็น
โดยเหตุผลที่แตกต่างกัน

"เซ็กซ์คือคำตอบ" ใช่หรือไม่

บทละครเวทีโดย ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์
กำกับ โดย นินาท บุญโพธิ์ทอง

แสดงโดย

วีรชัย กอหลวง
นวลปณต เขียนภักดี
รังสิมันต์ กิจชัยเจริญ

พบกัน
19-29 พฤษภาคม54 นี้
พฤหัสบดี และ ศุกร์ 19.30 น
เสาร์ และ อาทิตย์ 14.00 น และ 19.30 น

ที่โรงละครพญาไท-ราชเทวี
อาคารบ้านราชเทวี ท้ายซอยเพชรบุรี 7

บัตรทั่วไปราคา 250 บาท
บัตรสำหรับนักเรียน-นักศึกษาและสมาชิกหน้ากากเปลือย 150 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
080 281 1698 หรือ 085 503 4525
E-mail: nakedmasks@gmail.com
http://nakedmasksnetwork.blogspot.com
FACEBOOK "Naked Masks Network"