ห้องปฏิบัติการเขียนบทสูตรหน้ากากเปลือย ครั้งที่ 2

ห้องปฏิบัติการเขียนบทสูตรหน้ากากเปลือย ครั้งที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทกับแรงบันดาลใจและวัตถุดิบมากมาย

ละครเวที "ใกล้กว่ารัก"

ละครเวที "ใกล้กว่ารัก"
โดย หน้ากากเปลือยการละคร

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(Youth) โปรแกรมการจัด "เทศกาลละครเยาวชน คนรักวรรณกรรมร่วมสมัย" 18-20 มิ.ย. 53
เทศกาล “ละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย”
18 - 20 มิถุนายน 2553 ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับเครือข่ายหน้ากากเปลือย และศิลปินเยาวชน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายหน้ากากเปลือย กำหนดจัดเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2553 ณ ห้องแสดงงาน ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงละครเวที ที่สะท้อนจากแรงบันดาลใจของเยาวชนที่ได้สัมผัสความงดงามจากบทประพันธ์ ของศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ชาติ กอบจิตติ/ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ/วินทร์ เลียววาริน/ศิริวร แก้วกาญจน์/ขจรฤทธิ์ รักษา/ไพรวรินทร์ ขาวงาม/อรสม สุทธิสาคร โดยนำไปพัฒนารูปแบบการแสดงละครเวที เช่น ละครพูด ละครเพลง ละครใบ้ และละครเชิงประเด็น อันเป็นการปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักการอ่านมากยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำไปพัฒนาเป็นศิลปะที่หลากหลายรูปแบบ

โดยผลงานละครเวทีที่นำมาจัดแสดง เป็นผลงานของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนภาคภาคี จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 180 คน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากครูนักการละคร ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ NAKED MASKS PLAYTIMES ทักษะและสาระสำคัญที่น้องๆ ได้เรียนรู้และผ่านการฝึกฝน อาทิ คือ ความเชื่อและจินตนาการในการแสดง,โครงสร้างการเล่าเรื่องผ่านศิลปะการละคร,การใช้ร่างกายและเสียงในการสื่อสาร “แก่น” และ “รส” ของบทประพันธ์,การใช้พื้นที่และองค์ประกอบศิลป์บนเวที, การชมละคร และการบูรณาการทักษะการละครเพื่อสร้างงานละครจากวรรณกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งการกำกับเวที

ทั้งนี้ ผลงานการสร้างสรรค์ของเยาวชน รวมจำนวน 11 เรื่อง จะจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและการแสดงละครเวที ณ ห้องแสดงงานชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2553 นี้ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี นอกจากนี้ จะมีการเสวนาในหัวข้อ จากวรรณกรรมสู่ละครเวทีโดยเยาวชน ในมุมมองของนักเขียนรางวัลศิลปาธร: การสร้างสรรค์ข้ามสื่อของศิลปะการละครและวรรณกรรม รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานต่างๆ ของน้องๆ เยาวชนด้วย

กำหนดการพิธีเปิด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553
16.00 น เริ่มลงทะเบียน
16.30 น การแสดงเปิดงาน “จากวรรณกรรมสู่ละคร จากศิลปาธรสู่เยาวชน”
16.35 น ตัวแทนผู้จัดเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน) กล่าวรายงานการดำเนินงาน
16.40 น ตัวแทนเครือข่ายหน้ากากเปลือยกล่าวขอบคุณสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
16.45 น ประธานในพิธี นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเปิดงาน
16.50 น การแสดงละครเยาวชนจากวรรณกรรมร่วมสมัย ชุดพิเศษ
17.20 น การเสวนา “มุมมองของศิลปินศิลปาธรต่อการสร้างสรรค์ละครโดยเยาวชนจากวรรณกรรมร่วมสมัย” โดย แขกรับเชิญศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์
18.50 น แขกผู้มีเกียรติ, คณะผู้จัดงาน และ เยาวชน ถ่ายรูปร่วมกัน
19.00 น จบพิธีเปิดเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย

กำหนดการเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553
12.00 น การแสดงละคร ชุดที่ 1 (6 เรื่อง): “จนตรอก” (ชาติ กอบจิตติ), “แง้มชีวิตคุณหนูไฮโซ เต็มหรือพร่องคุณภาพ” จากหนังสือเด็กพันธุ์ใหม่วัย X (อรสม สุทธิสาคร), “ผ้าเก่ากับปลาทูหนึ่งเข่ง” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “นักตกปลา” (ขจรฤทธิ์ กิจรักษา), “ยังไม่สิ้นกลิ่นมัธยม” (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “จรูญจรัศรัศมีพราวพร่างพร้อย” จากหนังสือจรูญจรัสรัศมีพราวพร่างพร้อย (วินทร์ เลียววาริณ)
13.30 น การเสวนา “เสียงจากนักละครเยาวชนคนรักวรรณกรรม 1” โดยเยาวชนผู้สร้างสรรค์ละครชุดที่ 1 จำนวน 6 เรื่อง
14.00 น การแสดงละครชุดที่ 2 (6 เรื่อง):” อม” จากหนังสือสมควรตาย (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “เกี่ยวกับท่อประปา” จากหนังสือเรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่า ที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง (ศิริวรณ์ แก้วกาญจน์), “นก กะ หนอน” (ไพวรินทร์ ขาวงาม), “ยังมีดอกไม้ในอรุณ” (อรสม สุทธิสาคร), “เมืองคนบาป” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “กุหลาบสีแดงกับเที่ยวบินสุดท้าย” จากหนังสือ เดือนช่วงเดือนเด่นฟ้าดาดาว (วินทร์ เลียววาริณ)
15.30 น การเสวนา “เสียงจากนักละครเยาวชนคนรักวรรณกรรม 2” โดยเยาวชนผู้สร้างสรรค์ละครชุดที่ 2
16.00 น จบกิจกรรมสำหรับคนทั่วไปในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553


กำหนดการเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

12.00 น การแสดงละคร ชุดที่ 2 (6 เรื่อง) (6 เรื่อง):” อม” จากหนังสือสมควรตาย (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “เกี่ยวกับท่อประปา” จากหนังสือเรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่า ที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง (ศิริวรณ์ แก้วกาญจน์), “นก กะ หนอน” (ไพวรินทร์ ขาวงาม), “ยังมีดอกไม้ในอรุณ” (อรสม สุทธิสาคร), “เมืองคนบาป” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “กุหลาบสีแดงกับเที่ยวบินสุดท้าย” จากหนังสือ เดือนช่วงเดือนเด่นฟ้าดาดาว (วินทร์ เลียววาริณ)
13.30 น การเสวนา “การข้ามสื่อจากวรรณกรรมร่วมสมัยมาเป็นละครร่วมสมัย”
14.00 น การแสดงละครชุดที่ 1 (6 เรื่อง) : “จนตรอก” (ชาติ กอบจิตติ), “แง้มชีวิตคุณหนูไฮโซ เต็มหรือพร่องคุณภาพ” จากหนังสือเด็กพันธุ์ใหม่วัย X (อรสม สุทธิสาคร), “ผ้าเก่ากับปลาทูหนึ่งเข่ง” จากหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (วินทร์ เลียววาริณ), “นักตกปลา” (ขจรฤทธิ์ กิจรักษา), “ยังไม่สิ้นกลิ่นมัธยม” (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ), “จรูญจรัศรัศมีพราวพร่างพร้อย” จากหนังสือจรูญจรัสรัศมีพราวพร่างพร้อย (วินทร์ เลียววาริณ)
15.30 น การเสวนา “มุมมองของนักการละครต่องานละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย” โดยนักการละครและผู้ทรงคุณวุฒิ
16.00 น พิธีปิดและการมอบประกาศนียบัตร เทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัย


ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑๗ อาคารธนาลงกรณ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด 10700 โทร 0 2422 8828-9 www.ocac.go.th, หรือกลุ่มละครหน้ากากเปลือย 08 5503 4525,08 0281 1698

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(Youth) Program Released for Youth Love Contemporary Theatre Festival

ดูรายละเอียดของโปรแกรมการแสดงในเทศกาลละครเยาวชนคนรักวรรณกรรมร่วมสมัยได้ที่

http://nakedmasksyouth.blogspot.com/search/label/Youthlovecontemporaryliteraturetheatrefestival

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(Theatre and Development) PORNOGRAM PLAYING NOWPORNOGRAM เปลือยแล้วฆ่า
ผลงานของหน้ากากเปลือยการละครและแผนการพัฒนา
เริ่มแสดงแล้ว
12-13 มิ.ย
14.00 น และ 19.30 น
ที่ RMA INSTITUTE
สุขุมวิท 22


ดูรายละเอียดที่
http://nakedmasksdevelopment.blogspot.com/2010/01/stage-play-in-future-2010-nmdps-glass.html

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(Theatre&Development) STAGE PLAY: PORNOGRAM coming @ RMA Institute Sukhumvit 22
ดูรายละเอียดที่
http://nakedmasksdevelopment.blogspot.com/2010/01/stage-play-in-future-2010-nmdps-glass.html

PORNOGRAM
เปลือยแล้วฆ่า

ดัดแปลงจาก Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray

แสดงที่ RMA Institute
สุขุมวิท 22

E-mail: nakedmasks@gmail.com